ADWOKAT POZNAŃ
ALIMENTY

Sprawa o alimenty należy do dziedziny prawa rodzinnego dlatego obsługą takich spraw zajmuje się adwokat rodzinny. Sprawa dotycząca obowiązku alimentacyjnego to sprawa:

  • o alimenty na dziecko (także dorosłe),

  • o alimenty na rzecz małżonka/rodzica (ale również innego krewnego),

  • o podwyższenie alimentów,

  • o obniżenie alimentów,

  • wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego (zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego).

 

Nasza kancelaria zajmuje się reprezentowaniem klientów we wszystkich kategoriach wymienionych powyżej spraw o alimenty – najliczniejszymi z nich są sprawy o alimenty na dziecko i o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

 

Poszukując informacji na temat możliwości i zasad dochodzenia alimentów przed sądem w wyszukiwarce pojawiają się najczęściej hasła: Adwokat alimenty poznań czy Alimenty na dziecko poznań. Poniżej przedstawimy zatem najistotniejsze zagadnienia prawne dotyczące sprawy o alimenty.

Alimenty na dziecko

Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Względem dziecka z reguły takim obowiązkiem obciążeni są jego rodzice i to tak długo, jak dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (czyli najczęściej do zakończenia studiów).

Zasadą jest to, że każde z rodziców musi uczestniczyć w utrzymaniu dziecka, przy czym chodzi tu zarówno o przeznaczanie na dziecko środków pieniężnych jak i starania osobiste rodzica o wychowanie dziecka. 

 

Wysokość alimentów na dziecko – od czego zależy

Przy ustalaniu wysokości alimentów na dziecko bierze się pod uwagę z jednej strony możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica a z drugiej potrzeby (usprawiedliwione) dziecka i powstające przez to koszty jak również majątek i dochody dziecka. Kwota zasądzonych alimentów może wynosić 500 zł., 800 zł. 1500 zł. a nawet kilka tysięcy – wszystko zależy od stopy życiowej rodziców i usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Kiedy nie trzeba płacić alimentów na dziecko?

Jeśli dziecko uzyskuje dochód, który jest wystarczający, aby zaspokoić wszystkie jego usprawiedliwione potrzeby, to może się okazać, że nie ma potrzeby realizacji obowiązku alimentacyjnego na jego rzecz. Dochód taki może pochodzić z majątku dziecka (np. czynsz z wynajmu nieruchomości darowanej przez dziadków) lub z pracy dziecka zarówno małoletniego (np. wystąpienie w reklamie) jak i dorosłego.

 

Alimenty na byłą żonę / na byłego męża

 

W przypadku rozwodu z winy obu stron lub rozwodu bez orzekania o winie.

Ten z małżonków, który znajduje się w niedostatku, może żądać alimentów na siebie od byłego małżonka. W tym przypadku również bierze się pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małżonka, który żąda alimentów oraz możliwości majątkowe i zarobkowe małżonka, który ma płacić alimenty. 

W przypadku rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka.

Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa nie może żądać alimentów na siebie od drugiego małżonka. 

Małżonek niewinny rozpadu związku małżeńskiego może żądać na siebie alimentów, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej (małżonek niewinny nie musi znajdować się w niedostatku). 

 

 

Alimenty na rodzica, alimenty na rodzeństwo

 

Istotne jest również to, iż inni członkowie rodziny również w określonych sytuacjach mogą dochodzić alimentów - żądanie zapłaty alimentów może być zgłoszone np. przez rodziców względem dziecka, czy też jednego z rodzeństwa wobec drugiego. 

605 660 248

Zygmunta Noskowskiego 2/2 

61-704 Poznań 

Poland

  • Czarny Instagram Ikona
  • Czarny Twitter Ikona
  • TIK Tok

©2020 by ADWOKAT POZNAŃ Przemysław Plewiński Justyna Plewińska. Stworzone przy pomocy Wix.com

Translation Services USA