© 2019 Plewińscy Adwokaci

PRAWO RODZINNE

I CYWILNE

Adwokat Justyna Plewińska

 

kancelaria@adwokatplewinska.pl

+48 605 660 248

Z pasji, chęci pomocy, ale i na skutek wyboru klientów prawo rodzinne stało się tą dziedziną, która wymaga szczególnego podejścia i stąd w naszej kancelarii wyodrębniliśmy specjalną komórkę do spraw rodzinnych, nad którą czuwa adwokat Justyna Plewińska. 


Mając na uwadze znaczenie skutków jakie mogą wywołać orzeczenia w sprawach rodzinnych, dążymy do osiągnięcia rozstrzygnięcia zgodnego z oczekiwaniami naszych Mandantów. Na każdym etapie sprawy o rozwód czy separację oraz w sprawach dotyczących alimentów czy kwestii związanych z opieką nad dzieckiem, zapewniamy najwyższej jakości wsparcie prawne. Rozpoczynamy od udzielenia wskazówek w przedmiocie gromadzenia materiału dowodowego, poprzez przygotowanie pozwów, wniosków, wszelkich pism przygotowawczych i oczywiście na każdym etapie reprezentujemy Klientów. 


Używamy stanowczej i rzeczowej argumentacji niezbędnej dla zabezpieczenia interesów naszego Klienta. Staranne przeprowadzenie sprawy o rozwód z odpowiednio zgromadzonym materiałem dowodowym to podstawa, zwłaszcza że jego nieuchronnym następstwem jest sprawa o podział majątku. 

Naszymi usługami obejmujemy:
- sprawy o rozwód, separację,
- sprawy o alimenty
- sprawy o władzę rodzicielską
- sprawy o podział majątku,
- sprawy o ubezwłasnowolnienie,
- sprawy o zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa.